Klubben søker Daglig Leder

Grenland og Omegn Golfklubb søker Daglig leder.

Daglig leder har ansvaret for daglig drift av klubben etter fullmakt og retningslinjer fra styret og rapporterer til styrets leder.

Ansvaret omfatter blant annet:

  • Økonomiansvar, Ledelse og utvikling av ansatte i klubben.
  • Koordinere komiteer og arbeidsgrupper slik at de sammen ivaretar klubbens anlegg, mål og felles interesser på best mulig måte.
  • Sikre at utvikling av banen skjer i henhold til utviklingsplaner.
  • Ansvarlig for sikkerhet, spesielt relatert til naboer i nærheten til anlegget.
  • Ansvarlig for oppfølging og utvikling av god medlemsservice.
  • Ansvarlig for aktiviteter for, oppfølging av og utvikling av sponsorer.
  • Sørge for forsvarlig klubbdrift gjennom utvikling av gode rutinebeskrivelser, samt utvikle gode samarbeidsarenaer for klubbens frivillige.
  • «Vaktmesteransvar» for klubbhus og øvrig bygningsmasse.

Dette er i utgangspunktet en fulltidsstilling, men vi kan være villige til å diskutere en lavere stillingsandel om vi finner den rette personen.

Er du interessert eller har spørsmål om stillingen kan du kontakte Tor Elseth – tor.elseth@grenlandgolf.no – tlf. 93055744.

Søknad sendes tor.elseth@grenlandgolf.no seinest 15. oktober 2023.