Medlemskap

Priser for medlemskap 2024

Kontigentklasse Årspris
Voksen med fritt spill kr 8 200
Voksen ektefelle/samboer kr 7 200
Greeenfeemedlem kr 1 500
Barn/ungdom 0-19 år i kalenderåret – fritt spill kr 600
Voksen 20-30 år i kalenderåret – fritt spill kr 3 250
Veien til golf kurs(VTG) og fritt spill samme år kr 3 000
Sesong 1 etter VTG-kurs – fritt spill * kr 4 000
Sesong 2 etter VTG-kurs – fritt spill * kr 5 000
   
* Medlemmene betaler ikke mer i kontingent enn det alder tilsier.  

Ønsker du å melde deg inn send en e-post til : post@grenlandgolf.no

I henhold til NGF sitt regelverk så må endringer i medlemskategori eller utmelding meldes til klubben seinest 31.12 for å gjelde kommende år.