HERRE- & DAMEGOLF

Informasjon herre-/damegolfen

Sesongen 2021:

Klasser herre / damegolfen: 

Herrer

Klasse A +8,0 – 16,0 ( Slaggolf)

Klasse B 16,1 – 36,0 ( Stableford) ( høyere enn 36 spiller på 36 i turneringen )

Damer A +8,0 – 36,0 (Slaggolf) ( høyere enn 36 spiller på 36 i turneringen )

Spilleformen Slaggolf: 

Ligner på slagspill netto, men det er en øvre grense på hvor mange slag du kan slå på hvert hull: Alle spillere får spille maksimalt fire(4) slag mer enn hullets par, uansett handicapnivå. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5). Fra totalsum slag (brutto score) trekkes ditt spillehandicap, det gir en slaggolf nettoscore. 

ALTSÅ: Hvis man ikke har hullet ut på:
* 7 slag på par 3 hull, skal ballen plukkes opp, og man fører 8 slag på kortet (3+5)
* 8 slag på par 4 hull,  skal ballen plukkes opp og man fører 9 slag på kortet (4+5)
*  9 slag på par 5 hull, skal ballen plukkes opp, og man fører 10 slag på kortet (5+5)

Etter ønske fra flere medlemmer og ønske om å få med flere deltakere har vi besluttet at herrer og damer kan spille tirsdag eller onsdag. Dvs at herrer kan spille onsdag, og damer kan spille tirsdag. Men vi prøver å beholde herredagen og damedagen mest mulig på sine respektive dager. Dette fungerte veldig bra i sesongen 2019 og 2020!

Generelt 

 • Valgfri starttid, må bookes i golfbox
 • Betaling i Proshop før utslag kr. 100,- per gang. Hvis du går ut før Proshop åpner, MÅ du legge en lapp i postkasse om at du går herre- eller damegolf og betaler når du kommer inn etter runda.
 • 18 hull ( 9 hull kan forekomme på starten og slutten av sesongen, april resp. september )
 • Resultater finner du i golfbox, turneringer & Order Of Merit.
 • Vi kan ikke garantere at banene er like begge dagene, men vi gjør alt vi kan for at banen skal være likest mulig på turneringsdagene.

Regler

 • Krav om 3 forskjellige markører i løpet av sesongen
 • Alle spillere har ansvar for sit spill og følge reglene
 • Det er markøren som er “dommeren” og med sin signatur på scorekortet gir han/hun sin godkjennelse på at resultatet er riktig til medspilleren
 • Markøren har ansvaret for å kontrollere sin spiller slik at alt blir riktig i følge regelboken
 • NB! Alt av juks blir meldt inn til disiplinærkomitéen

Closest Pin (Pga Covid utgår Closest Pin inntil videre)

 • Hull 3 hver uke, hvis ikke annet er oppgitt
 • Måles med måleband på flagget
 • Ballen må ligge på greenen for å være tellende

Lokale regler

 • Ballplassering gjelder KUN hvis oppgitt
 • Hvis det er andre lokale regler så informeres dette om i proshop før start

Turneringsleder: Bjarne Reidar Olsen, Mobil: 92088978,

E-post: b-re-ols@online.no ( Ola Axelsson tlf 93 45 70 51 )