TILBUD TIL BEDRIFTER

SAMARBEIDSPARTNERE

Som samarbeidspartner hos Grenland & Omegn Golfklubb, vil du kunne velge mellom en mengde produkter og tjenester. Det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere kan benytte våre fasiliteter til det beste for sitt firma, sine kunder og/eller sine ansatte. Sponsoren kan selv velge innhold i sin avtale, basert på et stort utvalg av  produkter og tjenester som GOGK tilbyr. I tillegg vil vi kunne være fleksible i forhold til spesielle ønsker fra den enkelte  sponsor.  Ta derfor kontakt med oss for å tilpasse akkurat ditt firmas avtale.

For mer informasjon om samarbeidsavtaler med Grenland & Omegn Golfklubb, kontakt oss på post@grenlandgolf.no 

AKTIVITETSDAG

Vi tilbyr også aktivitetsdager hvor bedrifter med deres ansatte kan kommer og prøve golf som en del av en sommeravslutning eller som et fritidstilbud til de ansatte. Mange er nysgjerrige på golf, og lurer på om dette er en aktivitet som kunne passe for dem.  På Grenland & Omegn Golfklubb, Jønnevald, setter vi opp et opplegg hvor bedriftens ansatte kan prøve seg med golfkøller og golfballer.  Her oppdager mange at de blir «bitt av basillen» og får seg en hobby for livet.  Det legges opp til at de av bedriftens ansatte som ønsker å gå videre, tilbys nybegynnerkurs til en redusert pris.  Noen firmaer velger også å subsidiere de ansatte med deler av denne kursavgiften.  Ansatte med en sunn livsstil og som bruker tid i friluft er en ressurs for et hvert firma.

Ta kontakt for å avtale en dag for deg og ditt firma på post@grenlandgolf.no