Golf i lyn og torden

Grenland og Omegn Golfklubb ønsker å komme med en liten påminnelse om hvordan vi gjør det når det er tordenvær. 

Dere har selv ansvaret for å avgjøre hvorvidt det er forsvarlig å spille golf og vi bruker ikke horn. 

Dette gjelder også på herre- og damegolfen.

Ved klubbturneringer vil administrasjonen sammen med turneringsleder avgjøre dette og da vil turneringen bli avblåst med hornsignal. 

En god regel å følge: Er du i tvil? Gå av. 

Golf er viktig, men ikke så viktig. 

Oppdaterte lokale regler

Vi har oppdatert våre lokale regler. Gjør spesielt oppmerksom på at venstre side på hull 8 nå er merket rødt med obligatorisk droppsone. Droppsonen er plassert ved bjørka i starten av fairway.

Slik er de oppdaterte lokale reglene:

Lokale regler 2023  

Revidert 10. april 2023

 

A-1     Definere banens grenser

Utenfor banen er definert av hvite staker.

 

A-4     Utenfor banen mellom to hull

Hvite staker mellom hull 8 og 17 gjelder for spill av hull 17.

 

B1       Straffeområder (Regel 17)

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

 

E1.1    Droppesone. Hull 5

Hvis en spillers ball er i straffeområdet ved hull 5, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den er i det straffeområdet, selv om den ikke er funnet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:

 • Spilleren kan ta fritak etter regel 17.1, eller
 • Som en ekstra mulighet, kan spilleren droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3 og er markert med linjer.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

E1.3    Droppesone. Hull 8

Hvis en spillers ball er i straffeområdet på hull 8, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den er i straffeområdet, selv om den ikke er funnet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:

 • Spilleren kan ta slag-og-lengde fritak etter regel 17.1d(1), eller
 • Spilleren kan droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen ved stor bjørk. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3 og er markert ved linjer.

Spilleren kan ikke ta fritak etter reglene 17.1d(2) eller 17.1d(3). (Flagglinje eller sideveis fritak)

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

E1.2    Droppesone. Hull 11

Hvis en spillers ball ligger på veien til høyre ved green hull 11, eller spillerens slagstilling eller sving blir forstyrret av veien, har spilleren følgende fritaksmuligheter:

 • Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1a, eller
 • Som en ekstra mulighet, kan spilleren droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen som er nærmest der ballen ligger. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3 og er markert med linjer.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

E10.1 Beskyttelse av nyplantede/unge trær

De unge trærne identifisert med støttepinner er spilleforbudområder:

 • Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens planlagte slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.
 • Hvis ballen ligger i et straffeområde og et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 17.1e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

E11     Ball forandret retning av luftledning. Hull 7 og 16

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning, stolpe inkl. festeanordninger under spill av hull 7 eller 16, må spilleren slå slaget på nytt ved å spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra punktet der det slaget ble slått fra (se regel 14.6).

Hvis spilleren slår slaget på nytt, men gjør det fra et feil sted, får spilleren den generelle straffen etter regel 14.7.

Hvis spilleren ikke slår slaget på nytt, får spilleren den generelle straffen og slaget teller, men spilleren har ikke slått fra et feil sted.

 

F1       Unormale baneforhold og integrerte gjenstander.

Grunn under reparasjon (GUR)

 • a Alle områder merket med blå merker/staker og/eller hvit linje
 • b Maurtuer i generelt område
 • c Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere
 • d Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført

dype furer

Anmerking: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c. og d.

Uflyttbare hindringer

 • e 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 • f Anvisningsskilt

 

E3       Ballplassering

            Dersom ballplassering er aktuelt angis dette på eget oppslag.

 

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag

 

Lokale regler for GOGK er utformet i henhold til NGF’s maler og anbefalinger.