OM GOGK

I begynnelsen holdt vi til på et jorde på Jarseng mellom Skien og Porsgrunn. Der åpnet vi en korthullsbane i 1987, som vi spilte på til vi i 1994 kunne ta i bruk vårt nye golfanlegg på Jønnevald, 6 km nord for Skien sentrum.

Grenland Golfklubb har i alle år hatt mange golfinteresserte ildsjeler. Vi er disse stor takk skyldig. Deres innsats gjorde det mulig for klubben å bygge en 18-hulls golfbane, en par 3 Korthullsbane, samt Driving Range, Pitching Green og Putting Green. Hele anlegget sto ferdig i 1996. I 2006 tok vi i bruk et nytt fint klubbhus som inneholder Proshop, kafélokale/kurslokale, garderober med dusjer, kontor og møterom.

Medlemsveksten har vært stor, fra vi i 1992 var ca. 250 medlemmer. Frem til 2002, som var toppåret så langt, da vi hadde 1 226 medlemmer. Siden 2002 har vi hatt en nedgang i medlemstallet. Synkende medlemstall, sviktende økonomi og dårlige baneforhold over flere år førte til slutt til at GGK meldte oppbud høsten 2013.

Tradisjonsrik og full av historie – den gamle GGK logoen.

Ut av asken steg en ny klubb, med stort engasjement og skikkelig samling på bunn. Nye Grenland & Omegn Golfklubb (GOGK) ble stiftet 30. oktober 2013, og er klubb nr. 366. Interessen rundt den nye klubben har vært stor og fremtiden ser lys ut.

2014 var det første hele driftsåret som endte med 517 medlemmer. Ved utgangen av 2017 har vi ca. 750 medlemmer.