Dugnad og gjødsel til salgs.

Det er noen medlemmer som har tatt noen dugnadstimer på egen hånd å det er vi veldig takknemlige for. Siden det i år ikke ble fellesdugnad oppfordrer vi klubbens medlemmer til å ta et tak. Kontakt Jan erik på tlf 90570287 for å avtale arbeidsoppgaver.  Vi har også noe hønsegjødsel og kalk som vi ønsker å tilby våre medlemmer. Kalken innholder litt nitrogen og Jærn som kan hjelpe hvis du har problemer med mose pga lav pH . Vi har også hønsegjødsel som vi gjødsler hele golfbanen med. Denne kan brukes til plen og blomsterbed ,frukttrær og roser. Pris for kalk 150kr for 20 kg bøtte , hønsegjødsel 250 kr for 15 liters sekk. Ta kontakt med jan erik på tlf 90570287 hvis du ønsker gjødsel-kalk eller tildelte dugnadsopogaver.

Gledelig nyhet.- Pro-shoppen åpner med restriksjoner.

Fra idag 15 april åpner Pro-shop foreløpig fra Kl. 13.00 til 17.00 på hverdager og fra 10.00 til 14.00 på lør-og søndager.

I shoppen kan dere kjøpe alt det dere tidligere fikk , men det er noen restriksjoner på hvor mange som kan være inn samtidig.

Det er kun døra fra terrassen som skal brukes. Foreløpig er ikke klubblokaler og toaletter åpne.

Husk smittevernreglene og bruk antibac ved inngangen.

En flott golf-uke på Jønnevald.

Banen åpnet 2 april og så langt har mange fått gleden av å spille på en bane som etter årstiden er ganske fin. Mange gode tilbakemeldinger. Bruk av anti-bac og opphold etter smittevernreglene ser også ut til å fungere. Etterhvert fungerer også Vipps nr. 29903 på en god måte  for alle som skal betale green-fee eller lignende. Kopi av startlister ligger ved utslag hull 1 og alle må kvittere seg ut der. Det ser ut til å fungere bra.  Påsken så langt har vært meget bra, og tross reiseforbud og stengte grenser er kanskje golfbanen stedet som ligger nærmest livet uten korona. Dessverre er ikke klubblokaler, toaletter og  pro-shop åpen enda. Vi følger sentrale regler så langt det lar seg gjøre.

Tiltak mot corona-smitte

Klubben har en målsetting om å åpne banen torsdag 2 april kl. 12.00. Starttid kan bare bestilles i golfboks og bare dersom kontingent/ greenfee er betalt. Greenfee betales til Vips nr. 29903.

Foreløpig gjelder følgende regler:

Restriksjoner og regler ved spill på Grenland og omegn Golfklubbs bane.
Starttid kan bare bookes i Golfboks. Det er en forutsetning at medlemskontingent er betalt eller at det er inngått avtale om del-betaling. Greenfee skal betales før utgang og det er 450 kr. for 18 hull og 250,- kroner for 9 hull. Pro-shop vil være stengt de første dagene.  En vil etterhvert søke å få åpnet butikken separert fra klubbhuset, og få plassert ut kaffe og vare- automatene. Kan bare brukes dersom proshop/klubben får nok tilgang på antibac.
Greenfee kan bare betales med Vips til nr. 29903
Nedenstående foreløpige regler må følges av alle.

 • 18 hulls anlegg og korthullsbane er åpen.
 • Butikk, toalett, kontorer og klubblokaler skal være låst og stengt.
 • Driving range skal være stengt.
 • De med forkjølelse eller influensasymptomer har ikke adgang til anlegget.
 • Det kan max spilles 4. stk i hver flight. Starttider bookes på nettet i golfbox.
 • Alle må til enhver tid holde to meter avstand til hverandre.
 • Organisert aktivitet kan bare avtales med leder. Golfklubben har ingen aktivitet i anlegget.
 • Det skal ikke samles folk i grupper på mer enn  5 på oppholds-plasser i anlegget.
 • Må du hoste, host i armhulen eller i et papir.
 • Følg generelle råd fra folkehelseinstituttet.
 • Ikke ta hverandre i hånda hverken før eller etter spill.
 • Ikke rør flaggstangen. Hullet skal tilrettelegges slik at ballen ikke faller ned i hullet, men blir liggende slik at den kan fjernes uten at spilleren trenger å berøre kopp eller flagg.gjøres slik at ballen ikke faller ned i koppen.
 • Ingen raker i bunkerne. Rak så godt det lar seg gjøre med skoen.
 • Merkestaker skal ikke berøres eller flyttes. De behandles som uflyttbar hindring og gir fridropp.
 • Ikke rør ballvaskere og søppeldunker i anlegget. Ta med søppelet hjem.
 • Vannkraner skal være stengt og skal ikke berøres.
 • Bruk bare egne pegger. kast egen brukte pegger i søppelposen din.
 • Ikke del utstyr eller lån utstyr.
 • Kun lov å bruke egne baller.
 • Når du tar ballen ut av hullet bruk hansker.
 • Ta kun din egen ball ut av hullet.
 • Kompressor og vaskeplassen etter hull 18 er stengt.
 • Skal du betale greenfee bruk VIPPS 29903
 • Greenfee kr 450/250 18/9 hull. Barn under 19 år halv pris.
 • Ved frost er banen stengt.
 • Spillere som leier skap/ garasjepalass for biler, kan kun være inne der skapene/bilene, står med en person av gangen. Spillere må ikke berøre andre skaper enn sitt eget.
 • Ingen High fives eller berøringer.
 • Klubben søker å ha Antibac tilgjengelig ved ved utgang hull 1. og ved åpne dører til garasjer og bagg-skap.
 • Bare egen golfbil kan brukes, men bare en bil kan tas ut av «tuppehuset» av gangen. Dørene skal stå åpne. Klubbens biler kan leies ut , men da bare til en person for hele perioden coronarestriksjoner gjelder. Kontakt leder. Kontakter og ladere må bare berøres med hansker hvor også antibac er brukt.
 • Firmakunder som har greenfeebiletter tar kontakt med undertegnede.
Merk : Retningslinjene gjør at spillet avviker fra golfreglene. Rundene er således ikke handicap tellende og skal ikke registreres i golfboks.

Grenland og Omegn Golfklubb  ber alle medlemmer og besøkende om å følge alle råd fra lokale og sentrale helsemyndigheter. Plakater skal settes opp på godt synlige steder.

Med vennlig hilsen

Rolf Erling Andersen

Mulig baneåpning torsdag 2 april kl. 12.00

Under forutsetning at vi har på plass alle forholdsregler som forbundet og myndighetene krever har vi en målsetting om å åpne torsdag 2 april kl. 12.00.  Klubbhus og garderober vil være stengt, og booking av starttid kan bare gjøres i golfboks. Greenfee er for 18 hull kr. 450,- og for 9 hull 250,- Greenfee betales på Vips nr. 29903.

Egne regler vil bli utarbeidet og distribuert på strategiske steder på banen.