Tiltak mot corona-smitte

Klubben har en målsetting om å åpne banen torsdag 2 april kl. 12.00. Starttid kan bare bestilles i golfboks og bare dersom kontingent/ greenfee er betalt. Greenfee betales til Vips nr. 29903.

Foreløpig gjelder følgende regler:

Restriksjoner og regler ved spill på Grenland og omegn Golfklubbs bane.
Starttid kan bare bookes i Golfboks. Det er en forutsetning at medlemskontingent er betalt eller at det er inngått avtale om del-betaling. Greenfee skal betales før utgang og det er 450 kr. for 18 hull og 250,- kroner for 9 hull. Pro-shop vil være stengt de første dagene.  En vil etterhvert søke å få åpnet butikken separert fra klubbhuset, og få plassert ut kaffe og vare- automatene. Kan bare brukes dersom proshop/klubben får nok tilgang på antibac.
Greenfee kan bare betales med Vips til nr. 29903
Nedenstående foreløpige regler må følges av alle.

 • 18 hulls anlegg og korthullsbane er åpen.
 • Butikk, toalett, kontorer og klubblokaler skal være låst og stengt.
 • Driving range skal være stengt.
 • De med forkjølelse eller influensasymptomer har ikke adgang til anlegget.
 • Det kan max spilles 4. stk i hver flight. Starttider bookes på nettet i golfbox.
 • Alle må til enhver tid holde to meter avstand til hverandre.
 • Organisert aktivitet kan bare avtales med leder. Golfklubben har ingen aktivitet i anlegget.
 • Det skal ikke samles folk i grupper på mer enn  5 på oppholds-plasser i anlegget.
 • Må du hoste, host i armhulen eller i et papir.
 • Følg generelle råd fra folkehelseinstituttet.
 • Ikke ta hverandre i hånda hverken før eller etter spill.
 • Ikke rør flaggstangen. Hullet skal tilrettelegges slik at ballen ikke faller ned i hullet, men blir liggende slik at den kan fjernes uten at spilleren trenger å berøre kopp eller flagg.gjøres slik at ballen ikke faller ned i koppen.
 • Ingen raker i bunkerne. Rak så godt det lar seg gjøre med skoen.
 • Merkestaker skal ikke berøres eller flyttes. De behandles som uflyttbar hindring og gir fridropp.
 • Ikke rør ballvaskere og søppeldunker i anlegget. Ta med søppelet hjem.
 • Vannkraner skal være stengt og skal ikke berøres.
 • Bruk bare egne pegger. kast egen brukte pegger i søppelposen din.
 • Ikke del utstyr eller lån utstyr.
 • Kun lov å bruke egne baller.
 • Når du tar ballen ut av hullet bruk hansker.
 • Ta kun din egen ball ut av hullet.
 • Kompressor og vaskeplassen etter hull 18 er stengt.
 • Skal du betale greenfee bruk VIPPS 29903
 • Greenfee kr 450/250 18/9 hull. Barn under 19 år halv pris.
 • Ved frost er banen stengt.
 • Spillere som leier skap/ garasjepalass for biler, kan kun være inne der skapene/bilene, står med en person av gangen. Spillere må ikke berøre andre skaper enn sitt eget.
 • Ingen High fives eller berøringer.
 • Klubben søker å ha Antibac tilgjengelig ved ved utgang hull 1. og ved åpne dører til garasjer og bagg-skap.
 • Bare egen golfbil kan brukes, men bare en bil kan tas ut av «tuppehuset» av gangen. Dørene skal stå åpne. Klubbens biler kan leies ut , men da bare til en person for hele perioden coronarestriksjoner gjelder. Kontakt leder. Kontakter og ladere må bare berøres med hansker hvor også antibac er brukt.
 • Firmakunder som har greenfeebiletter tar kontakt med undertegnede.
Merk : Retningslinjene gjør at spillet avviker fra golfreglene. Rundene er således ikke handicap tellende og skal ikke registreres i golfboks.

Grenland og Omegn Golfklubb  ber alle medlemmer og besøkende om å følge alle råd fra lokale og sentrale helsemyndigheter. Plakater skal settes opp på godt synlige steder.

Med vennlig hilsen

Rolf Erling Andersen