Vårdugnad fredag 25. og lørdag 26. mars kl. 12:00.

Baneåpningen nærmer seg, men det trengs en del opprydding på banen før det. Det innkalles derfor til Vårdugnad fredag 25 og lørdag 26 mars kl 12:00.
Fint om dere kan ta med rake, greinsaks etc, men det viktigste er at du møter opp en av dagene.
Styret.

Klubbsekretær ansatt

Grenland og Omegn Golfklubb har ansatt Lasse Johannessen i en delstidstilling som klubbsekretær. Han begynner i jobben 1. april 2022

Lasse har bakgrunn fra mediebransjen og idretten. Han er i dag ansatt i Varden, men går av med AFP før han tiltrer deltidsstillingen i Golfklubben.

Han er 62 år, har spilt golf siden 2005, har vært medlem hos oss siden 2014 og er en habil golfspiller med 11,3 i handikap.

Styret i Golfklubben er godt fornøyd med den standarden vi har hatt på golfbanen siste årene, men innser at vi har ikke har vært gode nok på service og ivaretagelse av medlemmene.

Lasse kommer derfor til å jobbe aktivt med medlemmene, både når det gjelder inkludering av nye og ivaretagelse av nåværende medlemmer. Han skal også jobbe med å utvikle golfklubben videre i den gode retning som er gjort de siste årene. I tillegg vil han bistå klubben med administrative oppgaver.

Atle Aastad
Leder
Grenland & Omegn Golfklubb

The Match: Norsjø GK mot Grenland og Omegn GK.

The Match: Norsjø GK mot Grenland og Omegn GK.
Vi har blitt enige med Norsjø om å arrangere en turnering mellom de to klubbene, denne turneringen spilles i form av flere matcher mellom spillere fra begge klubbene og gjennomføres helgen 12. til 13. juni. Påmelding og regler finner du i Golfbox.