Innkalling til Årsmøte 2016.

Til alle medlemmer av GOGK.

Klubbens årsmøte avholdes onsdag 2 mars. Innkallingen er i henhold til vedtektenes §13 p. 2. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 2 uker før møte. Saksdokumentene til årsmøte vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest 1 uke før møte.

Sted og klokkeslett vil bli kunngjort sammen med fullstendig saksdokumenter.

I følge vedtektenes §13 p.1 skulle møte vært avholdt innen utgangen av februar. På grunn av kollisjon med «klubbtur» Til Belek er møte flyttet til 2 mars. (jamfør vedtktenes § 13 p. 3