Endring på hull 7

 
Vi har mottatt flere klager fra våre naboer langs Hull 7. pga. golfballer som slås inn på eiendommene og treffer hus og biler.
Dersom det ikke blir slutt på dette, vil naboene anmelde klubben til politiet – og resultatet kan bli Hull 7 blir stengt.
 
I første omgang vil vi nå gjøre banen smalere ved at alle Hvite Stolper på Hull 7 flyttes lenger inn på banen.
Dersom dette ikke hjelper, vil vi gjøre om Hull 7 til et Par 3 hull – med utslag på den andre siden av brua.