Banestatus 23.06.2023

En liten status oppdatering fra Greenkeeper. Sesongen har hatt en krevende og vanskelig start etter vinteren.Vinteren var preget av mye skiftende vær fra snø til regn som i år førte til is som gav oss isbrann på noen greener.Denne vinteren har mange likhetstrekk med vinteren vi hadde i 2018 hvor nesen alle greener var døde. Det er faktisk enklere å etablerer nytt gress på en helt død green fremfor en som har delvis døde partier. April og mai mnd i år var preget av lave natt temperaturer som gjorde det umulig å få spiring på krypkvein gresset vi bruker på greenene. Krypkvein trenger en stabil jordtemperatur på 12-15 C for å spire. Det har i tillegg vært en vår preget av kald nordavind å lite nedbør som har ført til uttørking å en stangnering i tilveksten. Det har i tillegg vært veldig mye trafikk og spill på banene som har ført til mye tråkk og slitasje samt mye hensyn og venting for banearbeiderne. Nå har vi hatt en varm og god periode hvor vi har sådd greener og teesteder i flere omganger å det spirer og gror fint sammen. Vi bruker i tillegg den nye reservegreenen til det den er tiltenkt å brukes til å ta gress fra den til å reparerer skader der det trengs. Vi har brukt store mengder med sand for at dere spillere skal få en jevnes mulig overflate samt for at gresset skal ha noe å etablere seg i. Nå nærmere det seg fort at de fleste vinterskadene er reetablert å vi kan begynne å ta tak i alle de andre oppgavene vi har måtte nedprioritert denne sesongen. Det er noen få greener til som vil trenge litt extra vanning på dagtid på de dagene med sterk sol å mye uttørking.Nå får vi bare satse på at værguden skjenker oss litt mere regn som er sterkt etterlengtet. Vi håper dere har kost dere å fått spilt mye selv om forholdene ikke har vært helt optimale.Vi er nå snart tilbake til normalt vedlikehold å greener blir klippe eller tromlet hver dag.

Banestatus 18 oktober

Det er nå veldig bløtt på banene å det er derfor forbud mot bruk av golfbil frem til fredag 21 okt. Ellers så er vi inne i en periode hvor det noen dager er frost på morgenen å banene vil være stengt til frosten har gått. Vi prøver å stenge i golfbox etter værmeldingen å det er ikke alltid den stemmer. Så hvis du ser det er frost å banen ikke er stengt i golfbox så ikke gå ut.

Banestatus 28 Oktober

Banen er åpen.Det er nå forbud mot bruk av biler på banen. Vi har allerede hatt frost på banen. Det betyr at vi fra morgenen må stenge frem til frosten i plantene har slippe taket. Så vi ber folk sjekke i golfbox om banen har stengt på morgene. Vi vil prøve så godt vi kan å følge opp med status i forhold til stenging og åpning. Hvis du kommer opp å opplever at det er frost i plantene/bakken så ikke gå ut på banen da det kan føre til at gresset dør. Ellers så har vi fortsatt flotte forhold med raske og jevne greener.

Dugnad og gjødsel til salgs.

Det er noen medlemmer som har tatt noen dugnadstimer på egen hånd å det er vi veldig takknemlige for. Siden det i år ikke ble fellesdugnad oppfordrer vi klubbens medlemmer til å ta et tak. Kontakt Jan erik på tlf 90570287 for å avtale arbeidsoppgaver.  Vi har også noe hønsegjødsel og kalk som vi ønsker å tilby våre medlemmer. Kalken innholder litt nitrogen og Jærn som kan hjelpe hvis du har problemer med mose pga lav pH . Vi har også hønsegjødsel som vi gjødsler hele golfbanen med. Denne kan brukes til plen og blomsterbed ,frukttrær og roser. Pris for kalk 150kr for 20 kg bøtte , hønsegjødsel 250 kr for 15 liters sekk. Ta kontakt med jan erik på tlf 90570287 hvis du ønsker gjødsel-kalk eller tildelte dugnadsopogaver.