Tillatt med golfbiler fra 1. mai

Fra og med mandag 1. mai er det tillatt med golfbiler på banen.  Vis hensyn, bruk veier og rough, unngå kjøring på fairway.

Drivingrangen er åpen som normalt. 

Vi minner om at oppslåtte torver legges tilbake og at nedslagsmerker på greenene repareres.

For å spare teestedene er det fortsatt matteutslag på på de fleste hull.  Banen er handikaptellende fra fredag 28. april .

 Puttinggreenen er stengt inntil videre.

Proshop er åpen, alle dager, kl. 9-18.