8 februar 2016- 5 grader

etter mye regn er banen nå nærmest snøfri