Årsmøte 2014

Onsdag 26.februar 2014 avholdes første ordinære årsmøte i Grenland og Omegn Golfklubb. Allerede registrerte medlemmer og andre interesserte inviteres.

Møtet vil bli avholdt i Borgestadklinikkens lokaler i Kongensgate 33, Skien, og begynner kl. 1800. Sakspapirer kan lastes ned her.

Vi sees!

– Styret