GREENFEE TILBUD

4 stk verdikuponger ( greenfee og/eller golf-bil) kr. 1400,- ( avslag 100 kr pr stk)
8 stk verdikuponger kr 2700,-
10 stk verdikuponger kr. 3000,-