Fasiliteter

Fasiliteter
Driving Range
300m lengde fra kunstgressmatter
Poletter til ballmaskin kr. 25,-   Putting green
Stor ondulert overflate    Kortullsbane – 6 hull

Tilgjengelig for alle – Gratis spill – lån køller av klubben
Bilutleie, fortrinnsvis for pensjonister eller bevegelseshemmede
Kølleutleie   Tralleutleie
Personlig instruksjon eller gruppetrening   Golfbutikken
Stort utvalg fra ledende leverandører   Axelsson’s Golf-reiser
Populære reiser over hele verden   Kafeteria
  Dusj – Garderobe
Utleie av kurslokale
Fra kr. 1500,- pr. dag