Medlemsskap i Grenland og omegn golfklubb

Kontingentkategorier 2017
Kontingentkategorier

Kontingent

Greenfee

A Medlem m/fritt spill

kr. 7300,-

Fritt spill
B Medlem

kr. 4.700,-

Medlemsgreenfee
C Medlem med ektefelle/sambo i kat. A

kr. 6,200,-

Fritt spill
D Greenfee-medlem

kr. 1,100-

Gjestegreenfee
E Junior, 13-19 år i kalenderåret, fritt spill

kr. 3.450,-

Fritt spill
F Barn, t.o.m. 12 år i kalenderåret

kr. 500,-

Fritt spill sammen med voksen
G Junior, 13-17 år i kalenderåret, greenfee

kr. 1500,-

Fritt spill
H Student/Mil., 18-25 år i kalenderåret,  fritt spill

kr. 3.450,-

Fritt spill
I Student/Mil., 18-25 år i kalenderåret, greenfee

kr. 2.250,-

½ pris på medlemsgreenfee

 

Medlemmer i kat.  B kan når som helst oppgradere til fritt spill (dvs. til kat. A) for kr.  2.400,-.
Medlemmer i kat.  G og I kan når som helst oppgradere til fritt spill (dvs. til hhv. kat. E og H) for kr. 1.200,-.

Gjestegreenfee er for 2017 fastsatt til kr. 450,- for 18 hulls runde, og til  kr. 250,- for 9 hulls runde.

Medlemsgreenfee er satt til 250,-  for 18 hull og  150 for 9 hull.

Kontingenten for 2017 ble fastsatt på det ordinære årsmøtet i Grenland og Omegn Golfklubb i februar 2016 til å ta utgangspunkt i 2016-tallene påregnes en indeksregulering.

PDF-format :     Innmeldingsskjema for GOGK 2017

Word-format :    Innmeldingsskjema for GOGK 2017

Avgifter til Norges Golfforbund

Alle avgifter til NGF er inkludert i kontingenten.  Inkludert i medlemskapet er også ett eksemplar av bladet Norsk Golf per husstand.

Les mer om kontingent og avgift til NGF her

Som medlem i Grenland og Omegn Golfklubb hefter du for medlemskontingent gjennom hele året. Medlemskapet må sies opp skriftlig innen 31.desember for å ikke hefte for medlemskontingent i påfølgende år.