MEDLEMSKAP 2018

Medlemskategorier

Årskontingent

Greenfee

A. Medlem m/fritt spill

B. Medlem

C. Medlem Ektefelle/sambo m/fritt spill

D. Greenfeemedlem

E. Junior fra 13 til 17 år i kalenderåret

F. Barn t.o.m. 12 år i kalenderåret

G. Junior fra 18 til 20 år i kalenderåret

H. Junior fra 18 til 20 år i kalenderåret

I. Student/Militær fra 21 til 30 i kalenderåret

J. Student/Militær fra 21 til 30 i kalenderåret

K. Veien Til Golf (VTG) – kurs 2018

L. Fritt spill år 2 etter VTG – kurs

M. Fritt spill år 2 etter VTG – kurs for kategori H & I

Kr. 7 450,-

Kr. 4 750,-

Kr. 6 400,-

Kr. 1 050,-

Kr. 750,-

Kr. 500,-

Kr. 1 500,-

Kr. 2 500,-

Kr. 3 700,-

Kr. 2 400,-

Kr. 3 000,-

Kr. 5 900,-

Halv pris

Fritt spill

1⁄2 pris på medlemsgreenfee

Fritt spill

Gjestegreenfee

Fritt spill

Fritt spill m/voksen

1⁄2 pris på medlemsgreenfee

Fritt spill

Fritt spill

1⁄2 pris på medlemsgreenfee

Fritt spill i 2018

Fritt spill

Fritt spill

 

Medlemmer i kategori B kan når som helst oppgradere til fritt spill for kr.  2 600,-.
Medlemmer i kategori G og I kan når som helst oppgradere til fritt spill for kr. 1 250,-.

Alle avgifter til NGF er inkludert. Kontingenten er fastsatt for 2018. Endringer eller fastsettelse av andre kontingent-kategorier overlates styret, og avgjøres på det ordinære årsmøte.

Som medlem i Grenland & Omegn Golfklubb hefter du for medlemskontingent gjennom hele året. Medlemskapet må sies opp skriftlig innen 31.desember for å ikke hefte for medlemskontingent i påfølgende år.